Yahoo

De droom over yahoo.com kan symboliseert het gebrek aan enthousiasme om iets volledig na te streven. Een doel of dat je niet de behoefte voelt om helemaal met interesse te gaan. Yahoo kan ook vertegenwoordigen belangen, dat je zeer gericht op dat andere mensen misschien niet zo enthousiast om verder te gaan. Het nastreven van belangen die vroeger zeer interessant waren.