Poort

De droom over een haven symboliseert een situatie in het leven ontwaakt, waar je wilt een pauze van het omgaan met uw problemen. Een onderbreking van het onder ogen zien van onzekerheid. Het nemen van een vakantie of het krijgen van onderdak terwijl het ervaren van problemen.