Laser

De droom over lasers symboliseert een hoge mate van focus en concentratie op een onderwerp in je wakende leven. Om aangevallen te worden door lasers symboliseert ergernis of angst dat iets perfect moet zijn. Blauwe laser geeft een positieve vooruitzichten of goede bedoelingen. Rode lasers geven een negatieve of slechte bedoelingen.